Bli familjehem åt ett barn och förändra ditt och någon annans liv!


Förstärkt familjehem

Vi på Sole har förstärkta familjehem som erbjuder stöd och omsorg i större omfattning än vad en ”vanlig placering” kräver. Våra förstärkta familjehem tar emot ungdomar såväl som unga vuxna. Sole Omsorg skräddarsyr olika insatser beroende på klientens behov. Grundstommen är dock regelbunden samtalsterapi och behandling utifrån varje enskild individs specifika behov. Vi ger klienten gott om tid och resurser att utvecklas med tillgång till vuxna förebilder samt intensiv samtalsterapi och kvalitativ behandling. 

När en ungdom/vuxen skrivs in är vårt mål att först och främst förstå den unika individens situation och de komplexa variabler som format ungdomen. Svagheter och styrkor kartläggs och utifrån dessa skräddarsys en individuellt anpassad behandling. Detta upplägg grundar sig på följande fyra teorier:

1: Psykodynamiska samtal för att förstå bakgrunden till problematiken. (Psykodynamisk teori),

2: Kognitiv beteende terapi, (KBT) för att på ett lösningsfokuserat sätt lägga upp behandlingen.

3: Mentaliseringsbaserad terapi, (MBT), skall genomsyra bemötandet av klienten genom hela placeringen.

4: Systemteoretiskt synsätt kommer att vara grunden till den familjeterapi som kommer att bedrivas.

Våra förstärkta familjehem finns utspridda på olika orter i Sverige. Kontakta oss för mer info