Varför Sole Omsorg?

Sole Omsorg har många års erfarenhet när det kommer till att placera behövande hos nya familjehem. Genom oss får Ni som familjehem alltid det stöd och den stöttning Ni kan behöva i tider när det kan vara som tuffast. Vi ser alltid till att våra erfarna familjehemskonsulenter är flexibla och lätta att få tag på. Samtidigt är självfallet det praktiska kring att vara ett familjehem minst lika viktigt och vi tar stolthet i att alltid införliva våra löften.

Trots att Ni som familjehem är en av våra största tillgångar så är det alltid barnen som står i centrum för oss på Sole Omsorg. Vi kommer alltid värna om barnets bästa och tillgodose dennes behov utefter bästa förmåga. Vår erfarenhet tillsammans med våra kunniga familjehemskonsulenter kommer alltid att se till att rätt barn placeras i rätt hem. På så sätt ser vi till att alla parter blir så nöjda som möjligt.


Hur fungerar det?

Har just Ni kommit fram till att Ni vill öppna Ert hem för ett behövande barn? Då är stegen enkla att följa.

1 Lämna en intresseanmälan här eller maila oss på info@sole.nu. Skriv i rubriken att Ni önskar bli familjehem. Självfallet går det också bra att ringa till oss, sök vår verksamhetschef på nummer 072 016 16 67.

2 En av våra familjekonsulenter kommer att kontakta Er för att boka upp ett första möte, förslagsvis hemma hos Er. Självfallet kan Ni ställa frågor när familjehemskonsulenten kontaktar Er.

3 Om Ni efter mötet vill gå vidare i processen kommer familjehemskonsulenten begära Er underskrift på en rad olika papper. Dessa skickas sedan in till respektive myndighet för kontroll av eventuella register. Då våra uppdragsgivare är kommuner runt om i landet krävs detta pappersarbete för att vi skall kunna tillgodose allas behov på bästa möjliga sätt. Ni kommer också att få besvara en rad olika frågor som vår familjehemskonsulent ställer rörande Ert hushåll samt Era önskningar. Detta är grunden till den utvärdering av Er som familjehem som görs.

4 De blanketter som fylldes i kommer generera utdrag från olika instanser. Dessa utdrag skall Ni lämna till den familjehemskonsulent Ni tidigare haft kontakt med så snart som möjligt. Det går även bra att posta in utdragen. Det är viktigt att kuverten ej är öppnade när de lämnas till oss.

5 Vi förbereder samtliga handlingar och meddelar våra uppdragsgivare att vi har ett ledigt familjehem. Nu är det för Er bara att vänta på att få en placering.

6 Vår familjehemskonsulent kontaktar Er gällande att en placering finns. Kommer Ni där och då överens om att Ni vill gå vidare i processen. Ett avtal upprättas där Ni får reda på den ekonomiska ersättningen, barnets namn och estimerad ålder samt när placeringen kommer att ske.

7 Placeringen sker och Ni upprättar tillsammans med familjehemskonsulenten en genomförandeplan samt en behovsanalys.

8 Ni bokar upp kontinuerliga träffar/kontakter med Er familjekonsulent för att kunna stämma av hur allting rullar på. Av Er familjekonsulent skall Ni få stöttning och hjälp med frågor som uppstår.

Detta är de olika stegen som genomförs, det ser vid första anblick ut som att det är mycket men allting går oftast väldigt fort. Är Ni redo att öppna Ert hem för behövande, tveka då inte att ta en första kontakt med oss, vi lovar att denna goda gärning kommer förändra Ert och en annan människas liv!